خدمات ما

شلنگ بنزین

بنزین یورو چهار

با پیروی از استانداردهای جهانی ، ارائه بنزین یورو 4  و بدون ناخالصی در جایگاه پمپ بنزین وصال تهران انجام می گردد

خدمات ویژه

خدمات ویژه  و رایگان جایگاه سوخت وصال، شامل تنظیم باد لاستیک خودروها به همراه سوختگیری توسط پرسنل مجرب پمپ بنزین وصال می باشد

خدمات 24 ساعته

پمپ بنزین وصال تهران با قدمت 88 ساله قدیمی ترین جایگاه سوخت فعال در کشور می باشد که با خدمات 24 ساعته در خدمت شماست